Hvorfor bør man blive besøgsven?

Efterhånden som man kommer op i årene og ens vennekreds begynder at falde fra, kan tilværelsen hurtigt blive umådeligt ensom for en ældre person, især for de som ikke har nogen nær familie, eller dem, hvis familie bor langt væk. Besøg finder ikke længere sted så hyppigt som de tidligere har gjort, og hvis man bor alene er postbuddet og hjemmehjælpen ofte de eneste mennesker, som de ældre har mulighed for at tale med. Desværre er de begge bundet af arbejdsmæssige forpligtelser, og selvom lysten til en sludder for en sladder måske trækker i dem, har de ofte ikke mulighed for at give mere end et par minutter af deres tid, til de ældre, som de kommer forbi i løbet af deres arbejdsdag.

The Adicts at SO36. Kreuzberg-Berlin

Der findes flere foreninger, der har et netværk af ældre mennesker, og som arrangerer besøgsvenner til disse. Mange af disse foreninger har ikke nogle specifikke krav, for at man kan blive besøgsven, dog er det vigtigt, at man har lysten og er villig til at investere sin tid. Det har afskrækket mange at skulle besøge et ældre menneske, som man ikke har haft nogen form for kendskab til, hvordan deres familiære situation er, deres interesser, hobbier og så videre, men det er vigtigt at huske på, at dette ofte kun er følelsen ved første besøg. Forespørgsler har vist, at et stort antal ældre, som nyder godt af besøgsvenner, faktisk stortrives i selskab med mennesker, de ikke direkte kender, da det ofte er lettere at åbne op for følelsesmæssige emner overfor en vildt fremmed, end det er når man sidder i rum med sin familie og vennekreds. Mange ældre, som var involveret i krigen på den ene eller anden måde, og som aldrig har omtalt deres oplevelser for familie og venner, for at skåne dem for de horrible historier, har faktisk åbnet op overfor besøgsvenner, og delt de rædsler, de har oplevet.

Derudover er det vigtigt at huske på, at man en dag selv kan havne i en situation som enlig, og ville nyde godt af at få besøg af en ven.